Νέα

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την 16η Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ .
Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα παρακάτω:

Πρόεδρος : Αρβανίτης Θωμάς
Αντιπρόεδρος : Παπακωνσταντίνου Βησσαρίων
Γενικός Γραμματέας: Τσιούκας Ιωάννης
Ταμίας: Μπανάσιος Ευθύμιος
Έφορος : Aκρίβος Απόστολος

Τα μέλη της νέας εξελεγκτικής επιτροπής είναι:

- Βαλταδώρος Φιλάρετος
- Κυρίκος Βασίλειος
- Κολτσίδας Λάμπρος

Πρόσκληση Tων Μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Το ΔΣ του ομίλου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, Αρβανίτη Θωμά, κατά τη συνεδρίαση του στις 06/11/2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών.

1) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

Καλούνται τα μέχρι 16/12/2018 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την 16η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 εως 21:00, στα γραφεία του Σωματείου, Αντιμάχου 3, Καρδίτσα,
H Εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού του ομίλου. Δικαίωμα ψήφου κ υποψηφιοτήτων έχουν επίσης όσοι είναι επίσημα μέλη του ομίλου για ένα έτος τουλάχιστο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣH


Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Σωματείου
με την επωνυμία «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 31/12/2017 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, στα γραφεία του Σωματείου, Αντιμάχου 3, Καρδίτσα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας.

3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την οικονομική χρήση, 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

4. Θέσεις και απόψεις για τις δράσεις του σωματείου.

 

Σε περίπτωση μη καταστατικής απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, δίχως πρόσκληση.


Κατηγορίες Παμπαίδων,Παίδων, Εφηβών, Αντρών και Μαστερ Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 15:00 στον Υδατόπυργο, έξοδος για Νοσοκομείο.
Κατηγορία Μίνι, κάθε Πέμπτη - Σάββατο στις 15.15 στα γραφεία του ομίλου.

Μέγας Χορηγός

Χορηγοί

ΠΟΚ

Αντιμάχου 3

Καρδίτσα

43100

Πληροφορίες

Email:

Τηλέφωνο 697433861

Follow Us